• Avlackering
  Avlackeringsprodukter för alla typer av pulver- och våtfärger samt ED-lack. Produkterna är framtagna för att vara högeffektiva vid låga process-temperaturer.
 • Om oss
  Om oss
  Vi på Chemstore är till för Er som kund. Vi har alla lång erfarenhet av processkemi för den tillverkande industrin. Som kund till oss har du alltid tillgång till din personliga kontaktperson hos oss. Välkommen!
 • Produkter
  Chemstore levererar allt från avfettning till avancerade färgkoaguleringssystem. Vi samarbetar med marknadsledande tillverkare för att säkerställa högsta möjliga kvalité på våra produkter.
 • Vision
  Vision
  Vi drivs av tanken att allt kan göras bättre. Vi lägger största vikt i att ni som kund skall vara nöjd med våra produkter. Tillsammans med våra kunder driver vi utvecklingen framåt!

borr 1hebro®cool är våra vattenblandbara skärvätskor. Skärvätskorna är framtagna av ledande tillverkare och utvecklade i nära samarbete med kunden. Utmärkande för skärvätskorna är att höga krav ställs på ingående råvaror, detta garanterar en produkt där funktionen sätts i centrum. Med högkvalitativa råvaror kan även ekonomiska fördelar som låga förbrukningar och längre badlivslängder erhållas.

hebro®cool är dermatologiskt provade vilket innebär att de har gått igenom nogranna laboratorieförsök. Produkterna har klassificerats som harmlösa med avseende på hudirritiation.

Vår personal hjälper Er med valet av skärvätska. Vid uppstart med hebro®cool finns alltid en servicetekniker från Chemstore på plats. Vi utbildar Er personal för att på bästa sätt kunna underhålla produkten. Tabellen nedan visar våra vanligaste skärvätskor samt applikationsområden.

  hebro®lub base
66
hebro®lub base
81
hebro®cool
8787
hebro®lub base
2020 M2
Typ Semisyntet Semisyntet Semisyntet Semisyntet
Hudsäker Ja Ja Ja Ja 
Borfri Ja Ja Ja Ja
         
Stål ++ ++ ++ ++
Legerat stål, specialstål ++ ++ ++ ++
Gjutjärn + + ++ +
Aluminiumlegeringar ++ ++ ++ ++
Icke-järnhaltiga metaller + + 0 ++
Hårdmetall, coboltlegeringar + + + +
Glas och keramik ++ + - -
         
Svarvning, fräsning, sågning ++ ++ ++ ++
Borrning, sticksvarvning ++ ++ ++ ++
Djuphålsborrning, brotschning + + ++ +
Slipning ++ + 0 +
         
Mer information  
 
++: Mycket lämplig +: Lämplig 0: Begränsad lämplighet -: Ej lämplig
         : Vanligaste applikationen

Hebro-Chemie utvecklar ständigt nya alternativa produkter med miljön i fokus. Nu kan vi erbjuda hebro®lub base 66 samt hebro®cool 8787 som är ett borfria.

Användare av hebro®lub base 66 samt hebro®cool 8787 åtnjuter samma fördelar som med våra övriga skärvätskor:

 • Hög kvalité på ingående råvaror
 • Dermatologiskt testade med avseende på hudirritation
 • Långa badlivslängder och serviceintervaller

Med rätt underhåll uppnår man optimal funktion i sin anläggning. hebro®add och hebro®pure en en serie underhållsprodukter framtagna för att underhålla skärvätskan eller slipvätskan samt för att avhjälpa tillfälliga bekymmer. Exempel på underhållsprodukter är skumdämpare, additiv för justering av vattnets hårdhet samt EP-additiv.

Med hebro®pure tvättas anläggningen ren från gamla oljerester och eventulla mikroorganismer. Vid regelbunden behandling med produkten skapas optimala förutsättningar för ett långt bytesintervall samt hög prestanda över tid.