• Avlackering
  Avlackeringsprodukter för alla typer av pulver- och våtfärger samt ED-lack. Produkterna är framtagna för att vara högeffektiva vid låga process-temperaturer.
 • Om oss
  Om oss
  Vi på Chemstore är till för Er som kund. Vi har alla lång erfarenhet av processkemi för den tillverkande industrin. Som kund till oss har du alltid tillgång till din personliga kontaktperson hos oss. Välkommen!
 • Produkter
  Chemstore levererar allt från avfettning till avancerade färgkoaguleringssystem. Vi samarbetar med marknadsledande tillverkare för att säkerställa högsta möjliga kvalité på våra produkter.
 • Vision
  Vision
  Vi drivs av tanken att allt kan göras bättre. Vi lägger största vikt i att ni som kund skall vara nöjd med våra produkter. Tillsammans med våra kunder driver vi utvecklingen framåt!

Sura avfettningar har gemensat att de arbetar vid lågt pH. Vid avfettning av stål sker en betning som är önskvärd vid till exempel avlägsning av ytrost eller glödskal. Produkterna lämpar sig även väl vid systemrengöring av till exempel indunstaranläggningar och ytbehandlingsanläggningar.

Fosforsyrabaserade produkter bygger dessutom på stål upp ett järnfosfatskikt som förbättrar produktens vidhäftningsegenskaper vid efterkommande lackering eller limning.

hebro®phos C

Doppning ++
Sprutning ++
Stål och dess legeringar ++
Aluminium ++
Förzinkat -
Mässing +
pH 1 % lösning 1,5
Mer information
++ Mycket lämplig + Lämplig 0 Begränsad lämplighet - Ej lämplig